Vandråd Nordfyn

Takstblad

Alle vandforsyninger skal have et Takstblad, som angiver vandafgifter, tilslutningsbidrag og gebyrer.

I skal være opmærksomme på, at der er samhørighed mellem Takstblad ogl Regulativ, for at Takstblad er juridisk gældende.
 
Vandråd Nordfyn og Nordfyns Kommune anbefaler derfor, at takstbladet udfærdiges efter Danske Vandværker DVVs retningslinier.

Nyt takstblad

Naturstyrelsen har udsendt vejledning til nyt Takstblad.
 

Vandrådet

Bestyrelsen i vandrådet vil meget gerne hjælpe jer med, at udarbejde et korrekt takstblad.

Det er meget vigtig at jeres tislutningsafgifter er udregnet på baggrund af jeres økonomi/værdiansættelse og forsyningsområde, hvis I ikke skal havne i en uheldig situation.
  

Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har udarbejdet procedure for godkendelse af Takstblad.

Takstbladet skal godkendes hvert år af Nordfyns Kommune jf. Vandforsyningslovens § 53, uanset om der er sket ændringer i taksterne eller ej.

 

Kommunen skal godkende takster for drifts- og anlægsbidrag.
Kommunen skal ligeledes godkende nogle gebyrer og statsafgifter.

Men husk, at takstbladet med anførte gebyrer skal være godkendt af Nordfyns Kommune for at værende gældende.

Statsafgift for ledningsført vand pr m3

Læs om afgifter på skats hjemmeside https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946647

  

Dom

Går det så galt, at en sag om takster skal afgøres af byretten, afgør dommeren den alene på grundlag af det, der står i regulativet og takstbladet. Han tager ikke hensyn til, hvordan vandværket plejer at fortolke teksten, og han tager slet ikke hensyn til, at vandværket måske gør noget helt andet, end der står i regulativet. Vandværket bliver dømt til at levere på regulativets vilkår og til takstbladets takster.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

 Jørgen Munkegaard

 

Mail: post@vandrådnordfyn.dk

Tlf.: 22381082