Vandråd Nordfyn

Nordfyns Kommune

 

Tilsyn af vandværker

Kommune har det overordnede tilsyn med vandforsyningerne!

Kommen fører også tilsyn med de tekniske installationer samt de hygiejniske forhold på vores vandværk og boringer.
Altså vores vandbehandlingsanlæg.
Der bliver ikke nødvendigvis udført et årligt tilsyn.
På tilsynet vil kommune spørge til jeres beredskabsplan og lovpligtige ledelsessystem.

Forurening og kriser
Nordfyns Kommune fører tilsyn med de private vandforsyninger.

Kommunen skal i samarbejde med sundhedsstyrelsen udfærdige påbud, når der sker sundhedsskadelige overskridelser af parametre i vandanalyserne.

Men det er vandforsyningen, som skal informere forbrugerne.
Oplysning om vandkvalitet skal være tilgængelig for forbrugeren

Ved større kriser træder den kommunale beredskabsplan i kraft.
Ved mindre forureninger træder vandforsyningens beredskabplan i kraft.

Rådgivning og vejledning
Kommunen kan ikke både varetage tilsynspligten og være rådgiver for de private vandforsyninger.
De kan selvfølgelig give vejledning.

Vandforsyningen må selv træffe afgørelse om at entrere med rådgivere, firmaer m.m.

Vandanalyser

Nordfyns Kommune fastlægger, hvilke vandanalyser de enkelte vandforsyninger skal udtage, i h.t. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn.

Vandforsyningen oplyser årligt analyselaboratoriet om hvilke analyser der skal tages og på hvilke lokaliteter.
Husk desuden at sende en kopi til kommunen.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

 Jørgen Munkegaard

 

Mail: post@vandrådnordfyn.dk

Tlf.: 22381082