Vandråd Nordfyn

Dirigent

Huskeliste til dirigenten fra vandforsyningen hentes her

Dirigentens rolle

Dirigenten er såkaldt "politimand" under generalforsamlingen afvikling.
Dirigenten skal holde god ro og orden og lade alle komme til orde.

Det er dirigenten alene, der er tillagt forskellige muligheder:
  -  At bede deltagere opføre sig ordentligt, tale pænt og undlade at afbryde
  -  At overholde talerække
  -  At afslutte debatten
  -  At fratage folk ordet
  -  At bortvise fra generalforsamlingen
  -  o.s.v.


Mistillid til dirigenten

Hvis der på en generalforsamling fremsættes mistillids-
erklæring mod en dirigent (uanset antal), er dirigenten
forpligtiget til at iværksætte en mistillidsafstemning.
  -  Har generalforsamlingen efter afstemning tillid til
     dirigenten, fortsætter man med dagsorden
  -  Er det modsatte tilfældet, vælges en ny dirigent
      inden generalforsamlingen fortsætter.


Referat af generalforsamlingen

Hvis en dirigent afsættes og ny vælges, har de ansvar for den del af generalforsamlingen de har ledet, og skal underskrive referat herefter.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

 Jørgen Munkegaard

 

Mail: post@vandrådnordfyn.dk

Tlf.: 22381082