Vandråd Nordfyn

Udskiftning af vandmålere


For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller der skal foretages stikprøvekontrol med jævne mellemrum.
Vandforsyningen kan frit vælge, om man vil bruge princippet med totaludskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.
Målerne må max. være i brug i 12 år inden de skal udskiftes.
Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

 
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.


Tabel til partiopdeling


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

 Jørgen Munkegaard

 

Mail: post@vandrådnordfyn.dk

Tlf.: 22381082