Vandråd Nordfyn

Indvindingsboringer

Vandforsyningerne i Nordfyns Kommune råder over et større antal boringer spredt i kommunen, hvorfra der kan indvindes råvand.

Behandlingsanlæg

Gennem råvandsledninger ledes råvandet frem til vandværket, hvor der sker en simpel vandbehandling.
Råvandet iltes, filtreres og ledes til rentvandstank, hvorfra drikkevandet pumpes ud til forbrugerne.


Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

 

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
 

• Boringskontrol fra boringer inkl. undersøgelse for pesticider
• Udvidet kontrol afgang vandværk
• Normal kontrol afgang vandværk
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger
• Begrænset kontrol hos forbrugerne
 

Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune fastlægger, hvilke vandanalyser og evt. ekstraparametre, de enkelte vandforsyninger skal udtage, i h.t. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn.

Vandforsyningen oplyser årligt analyselaboratoriet om hvilke analyser der skal tages og på hvilke lokaliteter.
Husk desuden at sende en kopi til kommunen.
 

Information til forbruger

Oplysninger om vandkvaliteten skal være opdaterede og tilgængelige på vandværkets hjemmeside.
Oplysningerne skal være tilgængelige for forbrugeren hurtigst muligt.
Udover at lægge selve analyseresultatet op på hjemmesiden, er det vigtigt at vandforsyningen anfører om der er overskridelser på grænseværdierne eller andre opmærksomhedspunkter.

 

Såfremt vandværket ikke har en hjemmeside, skal oplysningerne være til stede ved indkaldelse til næste generalforsamling eller i forbindelse med andre skrivelser til forbrugeren.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

 Jørgen Munkegaard

 

Mail: post@vandrådnordfyn.dk

Tlf.: 22381082