Vandråd Nordfyn

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Vandrådets højeste myndighed.

Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hver vandforsyning.
Repræsentanterne udpeges af de respektive vandforsyninger.

Vandforsyningernes øvrige bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret.
 

Vandforsyninger

Der er 35 almene vandforsyninger i Nordfyns Kommune.

3 af disse drives som selvstændigt vandforsyning, der køber vand fra et nabovandværk.

Medlemmer

31 vandforsyninger er medlem af Vandråd Nordfyn.
Se medlemsliste

 

Bogense Forsyningsselskab, Otterup Vandværk,
Nr. Nærå-Ringe Vandværk og Mejlskov og Omegns Vandværk er ikke medlemmer af vandrådet.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

 Jørgen Munkegaard

 

Mail: post@vandrådnordfyn.dk

Tlf.: 22381082